Słowniki przydatnych terminów

TDP - Thermal Design Power

TDP

TDP – Thermal Design Power a więc ilość wydzielanego przez układ ciepła(w tym przypadku procesora, można stosować również do zasilaczy), które trzeba odprowadzić.

W dużym uproszczeniu – czym większe TDP, tym więcej mocy zużywane jest przez procesor(tudzież inny układ).

W przypadku procesorów, wedle dwóch wiodących producentów(Intel oraz AMD) rozumienie tego terminu jest różne. W rozumieniu firmy Intel, TDP jest to moc którą moc pobiera(oraz oddaje w postaci ciepła) przy obciążeniu realnym(przez aplikacje). Teoretycznie wartości te mogą zostać przez procesor przekroczone, jednakże układ w takim przypadku ulegnie(bez odpowiedniego chłodzenia) przegrzaniu. Zwykle procesory posiadają zabezpieczenie, które odcina zasilanie lub zmniejsza takty zegara a w efekcie uniemożliwia przegrzanie jednostki.

Jeśli weźmiemy za przykład firme AMD, to TDP jest to teoretyczna moc, jaką jednostka centralna mogła by pobierać(a tym samym oddawać w postaci ciepła). Wartości tego typu bardzo prosto wyliczyć, jednak nie ma ona wiele wspólnego z rzeczywistością, stąd w przeszłości w porównaniach można było zauważyć iż procesory AMD posiadają znacznie większe TDP a więc wypadały znacznie gorzej z marketingowego punktu widzenia. Idąc śladami Intela, AMD również zaczęło podawać realną moc procesorów, nazywając ja jednak ACP (moc średnia procesora).